Esimerkkejä

Olemme toteuttaneet ennuste-, ohjaus- ja suunnittelujärjestelmiä mm. seuraaville toimialoille ja toiminnoille:

AdvocorpEOM-Toiminnot

 

Esimerkiksi riittävän helppokäyttöisellä ennustejärjestelmällä myynti voi ylläpitää viikottaiset jakelukanavakohtaiset tuote-ennusteensa viikkotasolla. Oikealla sisällöllä, automaatiolla ja ennustemenetelmillä myynti voi keskittyä mekaanisen
laskuharjoituksen sijasta tarjonnan optimointiin.

Ajantasainen ja tuotteittain tarkka ennuste mahdollistaa tuotannon ja jakelun optimoinnin. Parempi ennustetarkkuus mahdollistaa pienemmät varastot ja pienemmän hävikin jakelukanavassa. Tämä parantaa kannattavuutta ja kilpailukykyä.

AdvocorpEOM-Myyntiennuste

 

Esimerkiksi henkilöstösuunnittelu voi pohjautua työsuhteisiin, ammattiryhmiin, osaamisalueisiin, työtehoihin jne. organisaatiosta riippuen. Tyypillisesti henkilöstösuunnittelussa on ohjaus- ja yhteensovittamistarpeita organisaation mission ja käytettävissä olevien resurssien suhteen.

Hyvä suunnittelujärjestelmä huomioi myös henkilöstön vaihtuvuuden, arviot työsuhteiden päättymisestä, todellisen työtehon, lomat, sijaiset, vuokratyövoiman, uuden henkilöstön koulutustarpeen jne. Suurin hyöty henkilöstösuunnittelusta saadaan integroimalla se toiminnan ennustamiseen sekä operatiivisiin järjestelmiin, esim. työvuorosuunnitteluun.

 

AdvocorpEOM_2Hierarkiaa