ENNUSTA + OHJAA = MENESTY

Tänä päivänä pelkkä hyvä tuote tai palvelu ei riitä. Organisaatiot joutuvat kilpailemaan olemassaolonsa puolesta olemalla yhä kustannustehokkaampia ja oikea-aikaisesti tarjoamassa tuotteitaan ja palveluitaan.

Tämä asettaa uudenlaisia haasteita johtamisprosesseille. Perinteinen vastakkainasettelu ylhäältä annetulla ohjauksella ja yksikkö- tai henkilötasolta kerätyillä ”pakollisilla” raporteilla  ja perinteisillä budjeteilla johtaa turhaan puolustuspeliin ja ohjaustiedoissa olevan punaisen langan hämärtymiseen.

Syntyy Management Gap.

 

MitäJOS

 

ENNUSTA

Ennustamisen sisällön pitää palvella vastuuhenkilöä itseään ja hänen pitää voida nähdä toimenpiteidensä tulokset välittömästi. Muutoin hän ei motivoidu oikeasti suunnittelemaan ja sitoudu ennusteeseensa.

Hyvän ennustejärjestelmän pitää heijastaa organisaation omaa toimintatapaa ja johtamisarvoja.  Järjestelmän on tuettava suunnittelijaa monin eri tavoin työn tehostamiseksi. Yksikön histo-
riallista toteumaa pitää voida hyödyntää tavoitetietojen ja oikopolkujen rinnalla.

Ennusteen osumatarkkuus paranee ajuripohjaisuudella ja olemassaolevien tietojen hyödyntämisellä. Hyvin alustettu ennuste säästää aikaa ja auttaa käyttäjää keskittymään toiminnan muutoksiin ja kehitystarpeisiin. Tarvittavien tietojen pitää olla välittömästi käytettävissä ilman jonkin toisen järjestelmän tietojen kahlaamista tai  erillisten apulaskelmien tekoa.

AdvocorpEOM-Ennusta

 
 

OHJAA

Muuttuvassa maailmassa johdon uusi haaste on kyky coachata ja sparrata osaavia alaisiaan yhteisiin tavoitteisiin. Tavoitteiden tulee perustua realistisiin käsityksiin organisaation kyvystä vastata tarpeisiin ja kysyntään. Hyvällä ohjausjärjestelmällä johto voi ohjata organisaationsa oikeaan suuntaan ja auttaa alaisiaan keskittymään olennaiseen toiminnan kehittämiseksi.

Tavoitteellisen ohjauksen pitää kohdistua alaisen vaikutusvallassa oleviin toimenpiteisiin ja konkreettisiin suoritteisiin monesti kovin abstraktiksi jäävien talouslukujen sijaan. Tarjoamalla käyttökelpoisia vertaistietoja ja lähtötietoja autetaan alaisia samalla itseohjautuviksi ja ymmärtämään ko. vastuualueensa keskeisten tehtävien merkitys osana oman organisaation yhteisiä tavoitteita.

AdvocorpEOM-Ohjaa

 
 

= MENESTY

Organisaation strategian tulee pohjautua realistiseen käsitykseen organisaation nykytilasta ja lähitulevaisuudesta. Oikean strategisen kehityspolun löytäminen edellyttää ylätason näkymää toimintaympäristöön ja näkemystä.

Menestys edellyttää tämän ylätason näkemyksen välittämistä tavoitteina organisaation vastuuhenkilöille. Silti alaiselle on luotava mahdollisuus yhdistää hänen oma käsityksensä oman vastuualueen hoitamiseksi.

Hyvä suunnittelujärjestelmä mahdollistaa jatkuvan vuorovaikutuksen molempiin suuntiin. Tällöin järjestelmä tukee organisaation johtamistapaa ja muuttuu osaksi sitä.

 

AdvocorpEOM-Menesty

 

 

Esimerkkejä saavutettavista hyödyistä:

 • Tuotevalikoimien parempi hallinta
 • Toiminnan tehostaminen
 • Kustannustehokkuus
 • Fokus oikeisiin asioihin
 • Asiakkuuksien parempi ymmärtäminen
 • Tuotannon ja  hankinnan optimointi
 • Yhtenäiset toimintatavat
 • Suunnitteluprosessien tehostaminen
 • Henkilöriippuvuuden pieneneminen
 • Uuden toimintatavan lanseeraus
 • Kulukontrolli
 • Pienempi hävikki tarkempien ennusteiden ansiosta
 • Sopimuspohjaisten tuottojen optimointi
 • Henkilötyövoiman käytön tehostaminen
 • Sisäisten palveluiden ja kustannusten parempi ennakointi
 • jne.

EnnustaOhjaaMenesty200

 

Ennusta + Ohjaa = Menesty
on Advocorp Oy:n tavaramerkki.
Copyright(c) 2014, 2015 ADVOCORP Oy